Mijn Gelderland

Één inlog voor al uw diensten

Privacyverklaring

Dit is de privacy verklaring van:

provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM


Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen, aan wie we informatie doorgeven en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Ook leest u hoe u toegang heeft tot de informatie en hoe u die verandert of verwijdert. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Samenwerking in vertrouwen

Waar vroeger de overheid alleen plannen maakte en uitvoerde, is er nu steeds meer sprake van een intensieve samenwerking tussen verschillende overheden, organisaties en burgers in de provincie. Sinds een aantal jaar gaan we actief de samenwerking aan met mensen die ‘iets’ willen in de provincie Gelderland. Met de burgers in onze provincie en onze partners kijken we wat nodig is om maatschappelijke opgaven op te pakken. Soms is het daarvoor ook nodig om van u gegevens te vragen die ons daarbij helpen.

De provincie Gelderland hecht belang aan de privacy van haar burgers en partners. Wij willen zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is onze manier om u te vertellen welke informatie we verzamelen, op welke manier we de informatie gebruiken en beveiligen, aan wie we het doorgeven en op welke manier u toegang heeft tot de informatie, deze kunt veranderen of laten verwijderen.

Help ons onze provincie beter te maken

Hieronder vindt u enkele redenen waarom we informatie van u vragen en op welke manier we deze informatie van u verkrijgen en gebruiken, en hoe we daar zorgvuldig en secuur mee om gaan.

Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt over uzelf: zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Maar ook (subsidie)producten die u hebt ontvangen of bijvoorbeeld e-mails die u aan ons hebt gestuurd. Hieronder geven we aan welke informatie we voor welke diensten nodig hebben.

Bij het invullen van persoonsgegevens heeft u soms de mogelijkheid om aanvullende informatie achter te laten. Bijvoorbeeld over onderwerpen die u interesseren. Deze aanvullende informatie vragen we omdat het ons inzicht geeft in de wensen van ieder die bij de provincie Gelderland in Arnhem of online bezoekt. We kunnen dan onze website aanpassen aan deze wensen. Het verstrekken van aanvullende informatie is natuurlijk optioneel.

We kunnen deze gegevens ook gebruiken om u te informeren over ontwikkelingen in de provincie Gelderland.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij waarvoor?

Online informatie opvragen

Wanneer u via gelderland.nl informatie opvraagt, een subsidie of vergunning aanvraagt of u inschrijft voor een nieuwsbrief, hebben we een aantal gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, e-mailadres en in sommige gevallen uw betaalgegevens. Deze informatie is nodig om met u te kunnen communiceren en eventueel een betaling uit te voeren. De communicatie via gelderland.nl is altijd versleuteld. Dit doet de provincie Gelderland om privacygevoelige informatie zoals betalingsgegevens te beschermen.

Informatie opsturen naar uw adres

Als u ons vraagt gedrukte informatie op te sturen, hebben wij uw naam en adres nodig. We vragen ook om uw telefoonnummer en e-mailadres voor het geval er problemen zijn met de levering. Deze gegevens hebben we nodig om aan uw verzoek te kunnen voldoen en worden dan ook alleen daarvoor gebruikt.

Provincieloket

Om u goed te kunnen helpen wanneer u contact opneemt met ons provincieloket, vragen wij uw persoonsgegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden.

Informatie die we automatisch verzamelen

In de meeste gevallen vragen we u specifiek om uw persoonsgegevens. In een aantal gevallen verzamelen we op gelderland.nl gegevens automatisch door middel van zogenaamde ‘cookies’. Het gaat dan om technische gegevens zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Lees meer over ons gebruik van cookies in het cookiebeleid.

Verstrekking gegevens aan derden

Af en toe moeten we andere bedrijven buiten de provincie Gelderland inhuren om ons te helpen met bepaalde diensten. In sommige van deze gevallen moeten we uw gegevens delen met die bedrijven, omdat zij die nodig hebben om de service aan de provincie Gelderland en uiteindelijk aan u, uit te kunnen voeren. Zo heeft de postbezorger uw naam en adres nodig om uw producten bij u te bezorgen.

We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Deze partijen mogen nooit zelfstandig uw gegevens voor andere doelen gebruiken dan wij met hen hebben afgesproken, of deze doorgeven. Wij controleren deze partijen streng om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd blijft.

Ook kunnen we uw gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. We kunnen uw gegevens ook doorgeven in het geval onze huidige dienstverlening of een deel daarvan wordt ondergebracht bij een andere overheid, en deze partij uw gegevens nodig heeft om de service aan u voort te kunnen zetten.

Ook kunnen wij gegevens doorgeven aan alle bedrijfsonderdelen van de provincie Gelderland. Wij doen dit om te voorkomen dat u veelvuldig en bij herhaling gevraagd wordt dezelfde gegevens opnieuw te verstrekken. Bij het doorgeven van uw informatie binnen de provincie Gelderland treffen wij altijd voldoende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om de gegevens te beschermen tegen openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Vragen, uw gegevens raadplegen, bijwerken of laten verwijderen

U heeft een aantal rechten als de provincie uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
  • recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de provincie.
  • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
  • recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
  • recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.
Wanneer u uw informatie deelt met de provincie Gelderland, hebt u altijd de mogelijkheid toegang te krijgen tot deze informatie. U kunt uw gegevens updaten, veranderen of verwijderen door te bellen, schrijven of mailen naar het provincieloket van de provincie Gelderland.

Bij klachten kunt u ons bellen via telefoonnummer 026 359 99 99.

Of schrijft u ons op onderstaand adres:

Provincie Gelderland
t.a.v. provincieloket
Betreft: privacy
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Beveiliging

Het is heel belangrijk voor de provincie Gelderland dat we er zeker van kunnen zijn dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en laten de kwaliteit daarvan regelmatig door een onafhankelijke derde partij controleren.

Wij houden onze privacy verklaring up-to-date door het steeds aan te passen aan de relevante jurisprudentie en ontwikkelingen. Indien u, bij uw contact met de provincie het meest actuele beleid voor ogen wilt hebben, adviseren wij u de privacyverklaring vooraf online te bekijken. De meest actuele versie van onze privacyverklaring vindt u op gelderland.nl.