Toegankelijkheid

Provincie Gelderland wil dat iedereen alle informatie op haar websites gemakkelijk kan lezen en gebruiken.Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan. Samen werken we aan een digitoegankelijk Gelderland!
Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Zie de toegankelijkheidsverklaring voor verdere toelichting.